Nastavení modulu Blog

Divi Modul: Blog

Modul Blog umožňuje do stránky vložit seznam příspěvků. Ty jdou filtrovat na základě rubriky a upravovat jejich řazení. Zobrazené příspěvky podporují formáty. Modul se vkládá do řádky.

Demo ukázka modulu Blog

Zde je oficiální video (v angličtině), které modul Blog představuje:

Názvy modulů a položek nastavení jsou podle našeho vlastního překladu Divi šablony, který si můžete zdarma stáhnout jako child šablonu.

Jak vložit modul Blog do stránky

Předtím, než můžete vložit modul Blog do stránky, musíte nejprve začít stránku upravovat pomocí Divi Builderu.

Úprava přes Visual Builder

Úprava přes Visual Builder

Jakmile se spustí Divi Builder, tak můžete modul vložit kliknutím na šedou plus ikonu. Modul může být vložen pouze do řádky. Jestliže vytváříte novou stránku, je potřeba nejprve ještě vybrat počet sloupců dané řádky a až poté vybrat ze seznamu modul Blog. Seznamem modulů se dá vyhledávat, stačí začít psát název modulu a seznam se začne upravovat.

Modul do stránky vložíte tak, že na něj kliknete.

Jak vložit modul Blog

Jak vložit modul Blog

Po vložení modulu do stránky se automaticky otevře jeho nastavení. Toto nastavení je rozděleno na tři záložky: ObsahDesign a Pokročilé.

Možnosti nastavení modulu Blog

Pojďme si postupně projít důležité položky nastavení modulu Blog.

Nastavení modulu Blog

Nastavení modulu Blog

Blog nastavení – Obecné

V záložce Obecné se nacházejí položky týkající se obsahu jako jsou texty, obrázky nebo ikony.

 • Obsah – nastavení příspěvků, které se mají zobrazovat.
 • Elementy – slouží k zobrazení nebo skrytí prvků modulu.
 • Pozadí – možnost nastavení pozadí prvku.
 • Označení admina – pojmenování modulu pro snadnější orientaci pro zobrazení wireframe.

Blog nastavení – Design

V záložce design najdete úpravy stylů modulu, mezi které patří například písma, barvy, velikosti a rozestupy. Záložka design umožňuje upravit samotný vzhled modulu.

 • Rozvržení – výběr základního zobrazení příspěvků.
 • Překrytí – nastavení barevného překrytí při najetí myši.
 • Text – základní nastavení stylů pro text.
 • Obrázek – základní nastavení stylů pro obrázek.
 • Titulek text- základní nastavení stylů nadpisů.
 • Tělo text – nastavené stylů pro běžný text.
 • Meta text – nastavení stylů pro meta informace.
 • Stránkování text – nastavení stylů pro stránkování.

Blog nastavení – Pokročilé

V záložce pokročilé můžete modulu přidat vlastní třídu nebo ID, vlastní CSS styly a upravit viditelnost napříč zařízeními.

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

Nechte si zasílat nové články o šabloně Divi přímo do e-mailu.

You have Successfully Subscribed!

Sdílej