Nastavení modulu Posuvník přes celou šířku

Divi Modul: Posuvník přes celou šířku

Modul Posuvník přes celou šířku neboli slider přes celou šířku se vkládá přímo do sekce přes celou šířku. Slouží k zobrazení atraktivního obsahu, které by měl být na stránce dominantní.

Demo ukázka modulu Posuvník přes celou šířku

Zde je oficiální video (v angličtině), které modul Posuvník přes celou šířku představuje:

Názvy modulů a položek nastavení jsou podle našeho vlastního překladu Divi šablony, který si můžete zdarma stáhnout jako child šablonu.

Jak vložit modul Posuvník přes celou šířku do stránky

Předtím, než můžete vložit modul Posuvník přes celou šířku do stránky, musíte nejprve začít stránku upravovat pomocí Divi Builderu.

Úprava přes Visual Builder

Úprava přes Visual Builder

Jakmile se spustí Divi Builder, tak můžete modul vložit kliknutím na šedou plus ikonu. Modul může být vložen pouze do řádky. Jestliže vytváříte novou stránku, je potřeba nejprve ještě vybrat počet sloupců dané řádky a až poté vybrat ze seznamu modul Posuvník přes celou šířku. Seznamem modulů se dá vyhledávat, stačí začít psát název modulu a seznam se začne upravovat.

Modul do stránky vložíte tak, že na něj kliknete.

Jak vložit modul Posuvník přes celou šířku

Jak vložit modul Posuvník přes celou šířku

Po vložení modulu do stránky se automaticky otevře jeho nastavení. Toto nastavení je rozděleno na tři záložky: ObsahDesign a Pokročilé.

Možnosti nastavení modulu Posuvník přes celou šířku

Pojďme si postupně projít důležité položky nastavení modulu Posuvník přes celou šířku.

Nastavení modulu Posuvník přes celou šířku

Nastavení modulu Posuvník přes celou šířku

Posuvník přes celou šířku nastavení – Obecné

V záložce Obecné se nacházejí položky týkající se obsahu jako jsou texty, obrázky nebo ikony.

 • Přidat nové najetí – umožňuje vytvořit nový slide do Posuvníku přes celou šířkuu nebo upravovat stávající.
 • Elementy – slouží k zapnutí nebo vypnutí ovládacích prvků slideru.
 • Pozadí – možnost nastavení pozadí prvku.
 • Označení admina – pojmenování modulu pro snadnější orientaci pro zobrazení wireframe.

Posuvník přes celou šířku nastavení – Design

V záložce design najdete úpravy stylů modulu, mezi které patří například písma, barvy, velikosti a rozestupy. Záložka design umožňuje upravit samotný vzhled modulu.

 • Text – základní nastavení textu.
 • Titulek text – nastavení pro text titulku Posuvník přes celou šířkuu.
 • Tělo text – nastavení pro text Posuvník přes celou šířkuu.
 • Tlačítko – možnost úpravy stylů tlačítka u modulu.
 • Animace – styl najíždění modulu a nastavení automatického posunu slidů.

Posuvník přes celou šířku nastavení – Pokročilé

V záložce pokročilé můžete modulu přidat vlastní třídu nebo ID, vlastní CSS styly a upravit viditelnost napříč zařízeními.

Možnosti nastavení slidu

Pojďme si postupně projít důležité položky pro tvorbu samotného slidu v Posuvníku přes celou šířku.

Možnosti nastavení najetí slidu

Možnosti nastavení najetí slidu

Slide nastavení – Obecné

 • Text – slouží k naplnění slidu obsahem.
 • Obrázek a video – slouží k vložení obrázku k videu. Nastavení obrázku na pozadí se provádí v možnosti Pozadí.
 • Pozadí – možnost nastavení pozadí prvku.
 • Označení admina – pojmenování modulu pro snadnější orientaci pro zobrazení wireframe.

Slide nastavení – Design

 • Překrytí – možnost nastavení překrytí pozadí.
 • Navigace – barevné styly pro ovládací prvky.
 • Zarovnání – zarovnání obsahu uvnitř slidu.
 • Obrázek – úprava vloženého obrázku pomocí CSS.
 • Text – základní nastavení textu daného slidu.
 • Titulek text – nastavení pro text titulku daného slidu.
 • Tělo text – nastavení pro text Posuvník přes celou šířkuu daného slidu.
 • Tlačítko – možnost úpravy stylů tlačítka u daného slidu.

Slide nastavení – Pokročilé

V záložce pokročilé můžete modulu přidat vlastní třídu nebo ID, vlastní CSS styly a upravit viditelnost napříč zařízeními.

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

Nechte si zasílat nové články o šabloně Divi přímo do e-mailu.

You have Successfully Subscribed!

Sdílej