Nastavení modulu Záložky

Divi Modul: Záložky

Modul Záložky umožňuje přehledně zobrazit větší množství informací na stránce. Modul se vkládá do řádky. Při vložení do řádky menší než 1/4 stránky a na menších zařízeních se přepínače záložky seřadí nad sebe, při zobrazení na větších šířkách jsou přepínače umístěny horizontálně vedle sebe. Do obsahu záložky lze vložit jakýkoliv obsah, protože se k jeho plnění používá klasický WordPress editor.

Demo ukázka modulu Záložky

Zde je oficiální video (v angličtině), které modul Záložky představuje:

Názvy modulů a položek nastavení jsou podle našeho vlastního překladu Divi šablony, který si můžete zdarma stáhnout jako child šablonu.

Jak vložit modul Záložky do stránky

Předtím, než můžete vložit modul Záložky do stránky, musíte nejprve začít stránku upravovat pomocí Divi Builderu.

Úprava přes Visual Builder

Úprava přes Visual Builder

Jakmile se spustí Divi Builder, tak můžete modul vložit kliknutím na šedou plus ikonu. Modul může být vložen pouze do řádky. Jestliže vytváříte novou stránku, je potřeba nejprve ještě vybrat počet sloupců dané řádky a až poté vybrat ze seznamu modul Záložky. Seznamem modulů se dá vyhledávat, stačí začít psát název modulu a seznam se začne upravovat.

Modul do stránky vložíte tak, že na něj kliknete.

Vložení modulu Záložky

Vložení modulu Záložky

Po vložení modulu do stránky se automaticky otevře jeho nastavení. Toto nastavení je rozděleno na tři záložky: ObsahDesign a Pokročilé.

Možnosti nastavení modulu Záložky

Pojďme si postupně projít důležité položky nastavení modulu Záložky.

Nastavení modulu Záložky

Nastavení modulu Záložky

Záložky nastavení – Obecné

V záložce Obecné se nacházejí položky týkající se obsahu jako jsou texty, obrázky nebo ikony.

  • Přidat nové Záložka – zde můžete přidávat a spravovat již vytvořené záložky v modulu. Pro přidání klikněte na ikonu plus, pro úpravu na ikonu ozubeného kola na řádku záložky.
  • Pozadí – možnost nastavení pozadí prvku.
  • Označení admina – pojmenování modulu pro snadnější orientaci pro zobrazení wireframe.

Záložky nastavení – Design

V záložce design najdete úpravy stylů modulu, mezi které patří například písma, barvy, velikosti a rozestupy. Záložka design umožňuje upravit samotný vzhled modulu.

  • Záložka text – základní nastavení pro formátování přepínače záložky.
  • Tělo text – základní nastavení pro formátování textu obsahu záložky.
  • Rámeček – nastavení stylů pro rámeček záložky.

Záložky nastavení – Pokročilé

V záložce pokročilé můžete modulu přidat vlastní třídu nebo ID, vlastní CSS styly a upravit viditelnost napříč zařízeními.

Vlastní nastavení úpravy záložky

Pojďme si postupně projít důležité položky nastavení detailu jednotlivé záložky.

Detailní nastavení záložky

Detailní nastavení záložky

Detail záložky nastavení – Obecné

  • Text – slouží pro vložení obsahu.
  • Pozadí – možnost nastavení pozadí prvku.

Detail záložky nastavení – Design

  • Záložka text – nastavení pro formátování přepínače dané záložky.
  • Tělo text – základní nastavení pro formátování textu obsahu dané záložky.

Detail záložky nastavení – Pokročilé

V záložce pokročilé můžete modulu přidat vlastní třídu nebo ID, vlastní CSS styly a upravit viditelnost napříč zařízeními.

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

NÁVODY | TIPY | NOVINKY

Nechte si zasílat nové články o šabloně Divi přímo do e-mailu.

You have Successfully Subscribed!

Sdílej